• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Jesteśmy jedną z pięciu państwowych szkół baletowych w Polsce.

       Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa jest dziewięcioletnią szkołą artystyczną przygotowującą uczniów do uzyskania dyplomu zawodowego tancerza. Uczniowie rozpoczynają naukę po III klasie szkoły podstawowej, a kończą egzaminem dyplomowym maturalnym.

       Szkoła prowadzi jednocześnie kształcenie ogólne na poziomie szkoły podstawowej (od klasy IV), gimnazjum oraz liceum. W ciągu całego cyklu kształcenia  nauczamy dwóch języków obcych: angielskiego   i francuskiego. Nasi uczniowie przystępują również do egzaminów zewnętrznych - sprawdzianu po szkole podstawowej, egzaminu gimnazjalnego i matury.

       Głównym przedmiotem artystycznym jest taniec klasyczny, a na różnych etapach nauki prowadzi się także kształcenie w zakresie tańca współczesnego, charakterystycznego, ludowego, historycznego, partnerowania, technik uzupełniających (barre au sol, hip hop ) oraz interpretacji muzyczno-ruchowych. Dodatkowo nauczamy przedmiotów teoretyczno - muzycznych, uzupełniających kształcenie artystyczne, takich jak: rytmika, umuzykalnienie, audycje muzyczne oraz wiedza o tańcu.

       W toku nauki uczniowie szkoły mają możliwość prezentowania swoich umiejętności podczas szkolnych koncertów na scenie Opery Bałtyckiej, uczestniczenia w różnych imprezach teatralnych oraz koncertach środowiskowych. Najzdolniejsi reprezentują szkołę na konkursach baletowych
w Polsce i za granicą.

       Po uzyskaniu dyplomu zawodowego tancerza, nasi absolwenci mogą występować na scenach teatrów operowych i muzycznych w Polsce oraz za granicą, kontynuować naukę na studiach kierunkowych (choreografia, pedagogika baletu) lub na każdym innym kierunku studiów.

      Uczniowie spoza Gdańska mogą zamieszkać w naszym internacie, który znajduje się
w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły.

       

Panorama szkoły

 

360o